Het Andla Fonds is een ANBI

Bestuur

G.H.A. ter Kuile, voorzitter
D.L. Six, algemeen commissaris
F.P. van Rossem, secretaris/penningmeester

Beschikken over het vermogen

Op grond van artikel 5 van de statuten van het fonds en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele persoon/bestuurder doorslaggevende zeggenschap binnen het fonds. Aldus kan geen enkele (rechts-)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

De bestuurders van het Andla Fonds ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het fonds heeft geen personeel in dienst.

RSIN

Het RSIN nummer van het Andla Fonds is 854576526

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan op hoofdlijnen

Activiteitenverslag

Klik hier voor het activiteitenverslag 2014-2015.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2016.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2017.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2018.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2019.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2020.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2021. 

Klik hier voor het activiteitenverslag 2022.

Klik hier voor het activiteitenverslag 2023.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording 2014-2015.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2016.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2017.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2018. 

Klik hier voor de financiële verantwoording 2019.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2020.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2021. 

Klik hier voor de financiële verantwoording 2022.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2023.

Overig

Stichting Andla Fonds tekent intentieovereenkomst met het Rijksmuseum. Kijk hier voor het bericht.

De bewoners van het Haga Huis 2016-2017.

De bewoners van het Haga Huis 2017-2018.

De bewoners van het Haga huis 2018-2019.

De bewoners van het Haga huis 2019-2020.

De bewoners van het Haga huis 2020-2021.

De bewoners van het Haga huis 2021-2022.

De bewoners van het Haga huis 2022-2023.

Donaties in 2016.

Donaties in 2017. Open huis 2017.

Donaties in 2018.

Donaties in 2019.

Donaties in 2020.

Donaties in 2021. 

Donaties in 2022.

Donaties in 2023.