Monumentale graven

Meile Dirk Haga had een zeer brede cultuurhistorische belangstelling, die heeft geleid tot een unieke cultuurhistorische verzameling roerende en onroerende goederen. VanĀ  landschapsbepalende pachtboerderijen met bijbehorende grond in Friesland, tot graven en grafmonumenten op diverse (begraaf-)plaatsen verspreid over het land, tot een collectie schilderijen en antiek in een volkomen authentiek historisch pand in Amsterdam.

Vanuit zijn grote belangstelling voor kunst en cultuurhistorie, heeft Meile Dirk Haga zich ontfermd over een aantal monumentale graven vanwege het feit dat deze geruimd dreigden te worden en er daarmee belangrijk cultuurhistorisch erfgoed verloren dreigde te gaan. De oudste van de betreffende graven stamt uit 1833 en de graven onderscheiden zich door een waardevolle grafbedekking of een bijzondere tombe.

Harlingen

Op de Algemene begraafplaats Harlingen is, met volledige steun en medewerking van de gemeente, op een apart gedeelte van de begraafplaats zo een collectie monumentale graven bijeen gebracht, waarbij in veel gevallen eerst restauratie van de steen, het hekwerk of de tombe heeft moeten plaatsvinden en de overledene opnieuw gekist is. Dit gedeelte van de begraafplaats is hierdoor een uniek cultuurhistorisch monument geworden dat openbaar en algemeen toegankelijk is voor een ieder die rust of verstilling zoekt dan wel cultuurhistorische of genealogische belangstelling heeft. Het Andla Fonds zorgt voor het onderhoud en voor het groen. In feite houdt het fonds zo een klein openbaar en gratis toegankelijk museum in stand.