De achtergrond van het fonds

De oprichter: Meile Dirk Haga

Het overlijden van Meile Dirk Haga op 4 november 2014 markeerde de geboorte van het Andla Fonds. M.D. Haga (geboren te Arnhem op 21 april 1922) was een zoon van Jan Meile Haga, bankier te Amsterdam en Jetske Haga-Andre de la Porte. Hij groeide op in Amsterdam en startte na zijn middelbare schooltijd met een studie kunstgeschiedenis in Groningen, die hij later voortzette in Leiden. Hij beƫindigde zijn studie echter voortijdig waarna hij zijn werkzame leven grotendeels doorbracht als conservator van het Rijksprentenkabinet. In zijn functie was hij auteur van diverse kunsthistorische beschouwingen en catalogi. Zijn grote kennis van zaken maakte hem een klankbord voor velen. Hij is ongehuwd gebleven maar had een hechte vriendenkring.

Kenmerkend was Haga's sterke belangstelling voor zaken van historische betekenis en genealogie. Dat heeft hem geleid bij de vervolmaking van zijn verzameling kunst en antiek. Door het vroege overlijden van zijn zuster, Baudien, is de oorspronkelijke boedel van zijn ouders nooit gedeeld. Het was een reeds lang gekoesterde wens van Meile Dirk Haga om deze bezittingen door middel van de oprichting van een stichting bijeen te houden en zo een tijdsdocument achter te laten voor toekomstige generaties. Bij zijn overlijden werd het Andla Fonds dan ook enig erfgenaam van alle bezittingen van de heer Haga. Het fonds kreeg als opdracht mee deze ten algemenen nutte te behouden en beschikbaar te stellen. De naam Andla Fonds vindt haar oorsprong in de naam Andre de la Porte, de meisjesnaam van de moeder van Meile Dirk Haga, die een kenmerkend gedeelte van het bezit via de familielijn heeft ingebracht.